Feb 18, 2024

Мilánský “Inter” na pokraji bankrotu: Finanční situace v roce 2024

V roce 2022 provedla UEFA změny ve svých požadavcích pro získání licence k účasti ve svých turnajích. Podle článku 69.01, platného od 1. června 2023, klub, jehož čistý kapitál je záporný nebo se nezlepší o 10 % a více, nezíská licenci k účasti v UEFA turnajích.

Finanční zpráva milánského “Interu” k 30. červnu 2023 odhalila záporný finanční výsledek ve výši 85 372 658 eur a záporný čistý kapitál ve výši 161 977 850 eur. Ve srovnání s předchozím obdobím se čistý kapitál “Interu” snížil téměř o polovinu. Proto klub nesplňuje nové požadavky UEFA na čistý kapitál.

Na základě nového kritéria čistého kapitálu stanoveného UEFA “Inter” nesplňuje požadavky, což může vést k odmítnutí udělení licence k účasti v UEFA turnajích. Není-li splněno toto a další finanční kritéria v sezóně 2024/2025, může to vést k trestům a v následujících sezónách až k odebrání licence. Čistý kapitál se stává klíčovým prvkem při finančním hodnocení klubů, odhalující problémy a vyvolávající nespokojenost s UEFA.

V současné sezóně minulý finalist Ligy mistrů suverénně vedoucí v Serii A. Sázkové kanceláře oprávněně považují milánský klub za hlavního favorita na Scudetto. Pokud rádi sázíte na šampiony top lig, doporučujeme sázkovou kancelář Mostbet. Chcete-li se dozvědět více o sázkové kanceláři, přečtěte si Mostbet CZ recenze. My se však podrobněji podíváme na situaci, ve které se “Inter” ocitl na pokraji bankrotu.

Situace s dluhy “Interu”

Existuje několik typů dluhů, a hodnocení jejich stavu vyžaduje pozornost k struktuře dluhu a jeho poměru k kapitálu klubu. Je důležité, aby dluhy mohly být pokryty majetkem klubu, aby se předešlo problémům.

Pro “Inter” jsou klíčové:

  • Pohledávky z emise dluhopisů. Částka půjčky činí 415 milionů eur. Splatnost do roku 2027. Emission loan je největší částí dluhů a představuje strategický krok k předčasnému splacení předchozích emitovaných půjček.
  • Půjčka od akcionářů. Dluh vůči akcionářům vzrostl, naznačujíc nový úvěr ve výši 76 milionů eur.
  • Dluhy vůči odvětvovým institucím. Tento typ dluhu se snížil o 48,1 milionů eur ve srovnání s předchozí sezónou.
  • Dluhy vůči národním a zahraničním klubům. Klub provádí přestupy s dlouhodobou perspektivou, splácí částky postupně.
  • Daně. Celková částka daňových závazků činí 66 860 040 eur, avšak klub je odložil do září 2027, což ušetří 27 205 648 eur. Toto je výsledek opatření vlády na podporu firem v podmínkách pandemie.

Zajímavým okamžikem je, že “Inter” se snaží splnit finanční závazky, ale používá úvěrové zdroje, což zvyšuje dluh. Odklad daní umožnil klubu ušetřit značné částky, ale závazky vůči dluhům zůstávají a budou se časem vyrovnávat. Klíčovou otázkou zůstává, jak klub bude spravovat své finanční břemeno v budoucnosti.

Jak platit dluhy a pohled do pokladny “Interu”

Nemovitá aktiva, jako jsou budovy, základny a doprava, představují majetek, který nelze rychle prodat k uhrazení dluhů. Obratná aktiva, která zahrnují majetek, schopný rychle se proměnit v hotovost, také hrají důležitou roli. S ohledem na celková aktiva “Interu” ve výši 702,8 milionů eur a dluhy ve výši 807 milionů eur, skutečná obratná aktiva činí 202 miliony eur.

S ohledem na předpověď do roku 2027 převyšují dluhy skutečná obratná aktiva. Klub má ještě 2,5 roku a kroky ke snížení dluhů je nutné podniknout předem. Za poslední tři sezony “Inter” neprokázal významný nárůst zisku. Ztráty se snížily, ale hlavně díky odkladům a úsporám. Vliv sponzorských vztahů zůstává nejednoznačný kvůli zmeškaným příležitostem.

Klub musí pečlivě spravovat své finanční zatížení, opírajíc se o zbývající obratná aktiva. “Inter” se snaží dodržovat své závazky, ale přítomnost dluhů vyžaduje pečlivou pozornost k finančním opatřením klubu. Silnou stránkou klubu je progresivní trenér a vynikající veteráni, navzdory omezeným finančním prostředkům.

Support Prague Morning!

We are proud to provide our readers from around the world with independent, and unbiased news for free.

Our dedicated team supports the local community, foreign residents and visitors of all nationalities through our website, social media and newsletter.

We appreciate that not everyone can afford to pay for our services but if you are able to, we ask you to support Prague Morning by making a contribution – no matter how small 🙂 .

Tell more about your business

Tell us about your.

Tell us about your.

Tell us about your.

Tell us about your.

Tell us about your.

Thank You, It`s All Good

We will come back to you within 24 housr with our proporsal

Tell us about your.