Dec 27, 2023

Srovnání západní a siderální astrologie: odhalení rozdílů

Astrologie je starověká věda, která zkoumá vliv hvězd a planet na lidský osud a osobnost. Existují různé přístupy k astrologii, které se liší v způsobu výpočtu a interpretace astrologických znamení zvěrokruhu.

Dva hlavní přístupy jsou západní a siderální astrologie. V tomto článku se zaměříme na rozdíly mezi těmito dvěma systémy a na to, jak ovlivňují výsledné astrologické charakteristiky.

Západní astrologie je nejrozšířenější formou astrologie na světě. Vychází z tropického zvěrokruhu, který je založen na ročních obdobích a rovnodennostech. Západní astrologie používá 12 astrologických znamení, která jsou pojmenována podle 12 souhvězdí, kterými prochází Slunce během roku. Každé znamení má své datum narození, symbol, element, kvalitu, vládnoucí planetu a osobnostní rysy. Například znamení Berana je od 21. března do 19. dubna, jeho symbolem je beran, jeho elementem je oheň, jeho kvalitou je kardinální, jeho vládnoucí planetou je Mars a jeho osobnostními rysy jsou odvaha, energie, iniciativa a soutěživost.

Siderální astrologie je starší formou astrologie, která je populární v Indii a dalších asijských zemích. Vychází ze siderálního zverokruhu, který je založen na skutečné poloze souhvězdí na obloze. Siderální astrologie také používá 12 astrologických znamení, která jsou pojmenována podle 12 souhvězdí, ale jejich datum narození, symbol, element, kvalita, vládnoucí planeta a osobnostní rysy se mohou lišit od západních. Například znamení Berana je od 14. dubna do 14. května, jeho symbolem je beran, jeho elementem je oheň, jeho kvalitou je kardinální, jeho vládnoucí planetou je Mars a jeho osobnostními rysy jsou odvaha, energie, iniciativa a soutěživost.

Rozdíl mezi západním a siderálním zvěrokruhem je způsoben precesí rovnodennosti, což je pomalá změna orientace zemské osy vůči hvězdám. Tento jev způsobuje, že se zvěrokruh posouvá o jeden stupeň každých 72 let. To znamená, že souhvězdí, které bylo před tisíci lety v určitém bodě zvěrokruhu, je nyní posunuto o několik stupňů. Západní astrologie ignoruje tento posun a používá pevný zvěrokruh, který je založen na rovnodennostech. Siderální astrologie naopak zohledňuje tento posun a používá pohyblivý zvěrokruh, který je založen na souhvězdích. To znamená, že západní a siderální astrologie se liší v tom, kdy začíná a končí každé znamení a jaké souhvězdí je s ním spojeno.

Dopad na vaše znamení zvěrokruhu

Tento rozdíl znamená, že vaše znamení v západní astrologii nemusí odpovídat vašemu siderálnímu znamení. Například, pokud jste Beran v západní astrologii, můžete být Ryba v siderální astrologii. Tento posun je způsoben precesí rovnodennosti, která se časem mění.

Ayanamsa: Klíčový factor

Co je Ayanamsa?

Ayanamsa je termín používaný k popisu tohoto rozdílu. Liší se v různých siderálních systémech a ovlivňuje astrologické interpretace.

Různé systémy Ayanamsa

Například indická astrologie používá Lahiri Ayanamsu, která je v roce 2023 asi 24,1 stupně. Mezitím Fagan-Bradley Ayanamsa, oblíbená v západní siderální astrologii, je v roce 2023 asi 24,3 stupně. Tyto systémy ovlivňují astrologické čtení, čímž je činí unikátními.Rozdíl mezi západním a siderálním zvěrokruhem také ovlivňuje to, jak se interpretují a význam astrologických znamení. Západní astrologie klade důraz na osobnost a charakter člověka podle jeho znamení. Znamení jsou považována za základní stavební kameny lidské psychiky. Západní astrologie také používá koncepty jako vzestupné znamení, domy, aspekty a tranzity, které určují, jak se projevují různé planety a znamení v životě člověka. Západní astrologie je tak více psychologická a dynamická.

Siderální astrologie klade důraz na osud a karma člověka podle jeho znamení. Znamení jsou považována za ukazatele toho, co člověk prožil v minulých životech a co musí prožít v tomto životě. Siderální astrologie také používá koncepty jako nakshatry, dasa, bhukti, yogas a varga, které určují, jak se projevují různé planety a znamení v různých oblastech života člověka. Siderální astrologie je tak více duchovní a karmická.

Závěrem lze říci, že západní a siderální astrologie jsou dva různé přístupy k astrologii, které se liší v způsobu výpočtu a interpretace astrologických znamení zvěrokruhu. Tyto rozdíly mají vliv na to, jaké znamení je člověk podle svého data narození a jaké jsou jeho astrologické charakteristiky. Každý přístup nabízí jedinečný pohled na astrologii a její potenciální vliv na osud, jak je určen hvězdami.

Support Prague Morning!

We are proud to provide our readers from around the world with independent, and unbiased news for free.

Our dedicated team supports the local community, foreign residents and visitors of all nationalities through our website, social media and newsletter.

We appreciate that not everyone can afford to pay for our services but if you are able to, we ask you to support Prague Morning by making a contribution – no matter how small 🙂 .

Tell more about your business

Tell us about your.

Tell us about your.

Tell us about your.

Tell us about your.

Tell us about your.

Thank You, It`s All Good

We will come back to you within 24 housr with our proporsal

Tell us about your.